ได้รับการยกย่องสำหรับการแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

*ยกย่อง* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

ยกย อง [V] esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เช ดช, สรรเสร ญ, ชมเชย, ช นชม, Example: น กอ านยกย องกว ซ ไรท คำยกย อง [N] praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสร ญ, คำสด ด, คำชม, คำเย นยอ, คำ ...

HanesBrands ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบริษัท …

 · ในเด อนต ลาคมป 2563 HBI ได ประกาศเป าหมายด านความย งย นท วโลกสำหร บป 2573 ซ งรวมถ งความม งม นด านส งแวดล อมท อ งว ทยาศาสตร เป าหมายในการปร บปร งช ว ตของผ คนอย างน อย 10 ล านคน และการใช พลาสต กและ

ผู้ว่าฯตรัง มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ ...

 · ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อยกย่องและเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล. วันนี้ (12 ก.ค.2564) ที่ ...

พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ …

 · ฒนาช มชน เข าร วมเป นเก ยรต และแสดงความย นด ด วย ณ ห องประช ม 3003 ช น 3 กรมการพ ฒนาช มชน ... อ นสมควรได ร บการยกย องเป นพ เศษ ถ อเป น ...

Lilly ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ...

 · "สำหร บ Lilly Thailand การได ร บรางว ลน เป นเคร องย นย นถ งสภาพแวดล อมท ยอดเย ยมท พน กงานของเราท กคนได สร างข น เพ อให พวกเขาสามารถด งส งท ด ท ส ดในต วเองออกมาตอนทำงาน และการพาต วเองไปส ศ กยภาพท

Steph Curry ของ Warriors …

Steph Curry ของ Warriors ได ร บการยกย องอย างมาก สำหร บ Jayson Tatum และ Jaylen Brown ของ Celtics admin February 3, 2021 7:04 pm 0 NBA ป จจ บ นม ผ เล นดาวร งท ม พรสวรรค จำนวนมากในล ก บอสต ...

*ชื่นชม* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

[N] การปรบม อยกย องชมเชย, See also: การแสดงความช นชมอย างย นด, Syn. approval, applause, acclamation praise [N] การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, การชื่นชม, Syn. applause, applauding, esteem, Ant. contempt, hatred

ที่ได้รับการยกย่อง ในพจนานุกรม อังกฤษ

ตรวจสอบที่ได้รับการยกย่องแปลเป น อ งกฤษ. ด ต วอย างคำแปลคำว า ท ได ร บการยกย อง ในประโยค ฟ งการออกเส ยงและเร ยนร ไวยากรณ ...

ภาพ ที่ได้รับการยกย่องมือ | เทมเพลต PSD & PNG …

ค ณกำล งมองหาไฟล เท มเพลต PSD หร อไฟล ออกแบบร ปแบบ ท ได ร บการยกย องม อ หร อไม ? Pikbest พบแม แบบการออกแบบภาพ 162324 ท ได ร บการยกย องม อ สำหร บการใช งานเช งพาณ ชย ส ...

ชื่อพระเจ้ายะโฮวา—ได้รับการยกย่องและทำให้เป็นที่ ...

10 พ น อง ของ เรา แสดง ให เห น ว า พวก เขา ร ก ช อ ของ พระเจ า โดย ให ความ สำค ญ และ ยกย อง ช อ ของ พระ ยะโฮวา อย าง สม เก ยรต เหม อน ก บ โมเซ ท ม ช ว ต อย ใน สม ย ...

สหรัฐฯ ยกย่องผู้นำเยาวชนที่มีทักษะความเข้าใจและ ...

 · ว ซ าช วคราว ค อว ซ าท ออกให แก บ คคลท ม ถ นพำน กถาวรนอกสหร ฐอเมร กาแต ม ความประสงค พำน กในสหร ฐอเมร กาเป นการช วคราว (ได แก ท องเท ยว เข าร บการร กษา ...

ยกย่อง อสม. ชื่อเสียงระดับโลก ประชาชนเชื่อถือ

 · สธ. ยกย อง อสม.ช ออ นเตอร ระด บโลก ประชาชนเช อถ อ ร กแนะนำป องก นโคว ด 19 - พ นธก จการสร างเสร มส ขภาพของ สสส. ค อ ส งเสร ม พ ฒนา และสน บสน น ให คนไทยม ส ขภาพด ...

งบประมาณการท่องเที่ยวของอินเดียได้รับการยกย่อง ...

 · อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินเดียต่างปรบมือให้กับการจัดสรรงบประมาณที่เสนอจำนวน 2,500 ล้านรูปีสำหรับปีการเงิน 2020-21

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล คนแรกของ มจพ. ที่ ...

 · ขอแสดงความย นด ศ.ดร.อรรถกร เก งพล คนแรกของ มจพ. ท ได ร บการยกย องเป นอาจารย ด เด นแห งชาต ประจำป พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย ดร.อรรถกร เก งพล เป นศาสตราจารย ทางว ...

ซึงริ ได้รับการยกย่องในความเป็นมืออาชีพ กับวิธี ...

ซ งร (Seungri) ได ร บการยกย องในความเป นม ออาช พ ก บว ธ จ ดการก บแฟนเพลงในระหว างการแสดงคอนเส ร ตของวง BIGBANG ซ งร (Seungri) วง BIGBANG ได ร บการกล าวช นชมอย างมากเก ยวก บ ...

ผบ.ทร. มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย "จ่าทหารเรือ ...

 · 09/06/2021 admin1. Post Views: 88. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ จ่าเอก อริย น้อย ...

DHL Express …

 · DHL Express ได ร บการยกย องให เป นนายจ างท ด ท ส ดในโลกในป 2021 | DHL Express ผ ให บร การขนส งด วนระหว างประเทศช นนำอ กคร งหน งในบรรดานายจ างท ด ท ส ดของโลก บร ษ ท ในป น

Lilly ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ...

 · Lilly ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในประเทศไทย ในปี 2562. กรุงเทพฯ– (BUSINESS WIRE)–8 ส.ค. 2562. Eli Lilly Asia Inc. ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทยา ...

องค์ประกอบการแสดงโขน – KONKHON

 · องค์ประกอบการแสดงโขน. การแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงกว่าการแสดงนาฏศิลป์อื่น ๆ ด้วยกัน และ ...

PrettyLittleThing …

ความค ดค อการแสดงให เห นว าบทความหน งของเส อผ าจะม ล กษณะเหม อนในร างกายท แตกต างก น สำหร บแต ละช นในคอลเลคช นว นหย ดใหม (ซ งม นางแบบ Hailey Baldwin อย ข างๆ ...

ที่ได้รับการยกย่อง in English

Check ''ท ได ร บการยกย อง'' translations into English. Look through examples of ที่ได้รับการยกย่อง translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดงานมอบเกียรติบัตร ...

 · ท งน ฯพณฯ ศ.(พ เศษ) อรรถน ต ด ษฐอำนาจ องคมนตร ประธานในพ ธ ได กล าวชมเชยและแสดงความช นชมย นด ก บผ ท ได ร บรางว ลความประพฤต ด รางว ลน เป นเคร องย นย นว า การ ...

พระอุรุเวลกัสสปะ

พระอุรุเวลกัสสปะ เกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปโคตร มีน้องชาย 2 คน ชื่อ กัสสปะ เหมือนกัน เมื่อเจริญวัยขึ้นมา ได้ศึกษาจบไตรเพท ...

เปิดรายงานสุขภาพคนไทย 2563 …

 · "ในด านการป องก นโรค ไทยได 75.7 คะแนน (อ นด บ 3 ของโลก) ความสามารถในการตรวจจ บโรค และรายงานท รวดเร ว ได 81 คะแนน (อ นด บ 15 ของโลก) การตอบโต และบรรเทาผลกระทบ ...

สธ. ยกย่อง อสม.ชื่ออินเตอร์ระดับโลก ประชาชนเชื่อถือ

 · สธ. ยกย อง อสม.ช ออ นเตอร ระด บโลก ประชาชนเช อถ อ ร กแนะนำป องก นโคว ด 19 ว นน (30 ก นยายน 2563) ท จ งหว ดอ ท ยธาน นายอน ท น ชาญว รก ล รองนายกร ฐมนตร และร ฐมนตร ว า ...

การปฏิวัติในกิจการทหาร

ข อความโดย ใบอน ญาตคร เอท ฟคอมมอนส แบบแสดงท มา - อน ญาตแบบเด ยวก น; อาจม ข อกำหนดเพ มเต มโดยการใช ไซต น แสดงว าค ณยอมร บ เง อนไขการใช งาน และ นโยบายความ ...

DuPont Sustainable Solutions …

ALM Intelligence ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ ยกให้ DuPont Sustainable Solutions เป็นสุดยอดบริษ.

การพูดในโอกาสต่างๆ

การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นการพูดที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบสำคัญที่ผู้พูดจะต้องคำนึง ...

Baidu ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 …

Baidu ได ร บการยกย องให เป น 1 ในผ สร างสรรค นว ตกรรมโลก ... ใหม ซ งการจ ดอ นด บคร งน เป นการแสดงความย นด ต อองค กรในระด บแถวหน า ผ สร าง ...

UFABETWINS …

 · ส งท ทำให ประท บใจย งกว าค อเลวานดอฟสก ย งได ถ ง 40 ประต ในหกเกมน อยกว าม ลเลอร Tony Cascarino อด ตสาธารณร ฐไอร แลนด ม ลล วอลล เชลซ และมาร กเซยเช อว าท มชาต โปแลนด สมควรได ร บเครด ตท ด สำหร บการ

Commvault …

 · ตำแหน ง "ผล ตภ ณฑ แห งป " ท Commvault ได ร บน ถ อเป นรางว ลท พ ส จน ความสำเร จสำหร บบร ษ ท ในช วงไม ก เด อนท ผ านมาต นเด อนก มภาพ นธ น น ทาง CRN ย งได ยก…

กองทรัพยากรมนุษย์ มธ

ขอแสดงความย นด ผ ท ได ร บรางว ลบ คลากรด เด น และผ ได ร บการยกย องว าเป นผ ม ความว ร ยะอ สาหะอย างด ย ง ประจำป 2558 ขอแสดงความย นด ...

ลอรีอัล ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรผู้นำด้าน ...

 · ด าน พอล ซ มป ส น ซ อ โอของ CDP กล าวว า ขอแสดงความย นด ก บลอร อ ล ในการเป นบร ษ ทเด ยวท ต ดอ นด บ AAA List ของ CDP มา 5 ป ต ดต อก น หลายๆบร ษ ทกำล งเร งดำเน นการในเร องน ...